Honung med propolis

Honung med tillsatt propolis – I förebyggande syfte inför förkylningssäsong! 

Propolis innehåller mer än 40 flavonoider, aromatiska syror, fenoler, aromatiska aldehyder, terpener, fettsyror, vissa sockerarter, aminosyror och vitaminer samt mineraler.

Propolis har använts i medicinska sammanhang sedan mycket länge. I det gamla Egypten kallades det svart vax och användes som läkemedel och för balsamering. Hippokrates anbefallde propolis för sårbehandling och de romerska legionärerna hade det med i fält.

Propolis har bakteriedödande egenskaper, och har sedan länge använts inom folkmedicinen, t.ex. förkylning, halsont, tandlossning, hudvård, sårbehandling samt mindre brännskador eller andra hudproblem.

Innehållet varierar med binas kost. Man har räknat ihop ca 300 ämnen, varav hälften är antioxidanta flavonoider.

  • Hartsämnen (50-55%).
  • Bivax (30%).
  • Borneol och andra doftämnen (10%).
  • Pollen (5%).
  • Spår av näringsämnen (5%) som E-vitamin, A-vitamin, B-vitaminer, samtliga mineraler utom svavel, 16 av 20 aminosyror.
  • Blandade nedbrytningsprodukter.

Propolis förekommer i flera naturmedel för sina antibiotiska egenskaper, bland annat dödar influensavirus, och tros också fungera som en antioxidant som stärker immunförsvaret. Speciella ämnen i propolis har också visat sig hämma flera cancerformer.

Obs! Propolis kan ge allergiska reaktioner.

Ovanståden information är insamlad från olika källor på internet, bla. från www.biodlarna.se , www.shenet.se och www.wikipedia.org.