Honung

Stavtorps Honung- från hjärtat i Sörmland

En delikatess från Malmköping!

Floran i området ger oss ofta en relativt ljus honung med mild karaktär. Honungens färg och smak är varierande från år till år beroende på blommorna som bina samlat nektar från. Landskapet är varierande med ängar, skogar, hagar och en mängd vattendrag och sjöar vilket ger oss utmärkta förhållanden för biodling.

 

 

 

 

 

 

 

 

*